Συστάθηκε η πρώτη Iατρική Εταιρεία στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα, μη-ιατρούς